onsdag 22. oktober 2008

SVs landstyre diskuterer den nye nasjonale transportplanen 2010 - 2019

SVs landsstyre diskuterer i dag partiets forslag til nasjonal transportplan. Hallgeir Langeland og Kristin Halvorsen har lagt frem forslag til hva partiet bør gå inn for når de møter regjeringspartnerne Ap og Sp i forhandlinger.

Regjeringen skal legge frem sitt forslag til nasjonal transportplan i januar.- Dette blir tøffe forhandlinger. Sp presenterer seg som veipartiet. Vi i SV forsøker å markere vei der det ikke er jernbane. Tog er vår hovedprofil. Så prøver vi å tenke ras og vei i distrikt, sa Hallgeir Langeland da han presenterte forslaget for landsstyret

Jeg savner hva SV ønsker å gjøre med alle drepte på våre veier? Hva med trafikksikkerheten?

Over 100 personer blir drept hvert år i frontkollisjoner!

Dette har vi latt skje hvert år de siste 8 årene, uten at regjeringspartiet har løftet fingrene eller for den del sin røst mot alle disse drapene.

Hva legger SV i regjeringens nullvisjon på vei?Det ligger ingen motsetning i SVs ønske om å satse på jernbane, og å heve fanen for en sikrere vei. Jeg savner bare at SV nettopp gjør det.

Hvis ikke betyr de 2 tankene på en gang(som Langeland så ofte ønsker oss å tenke), svært lite for meg!

Jeg forventer av et parti som SV - at man foreslår, som i Sverige, at man sikrer alle våre stamveier og riksveier med en trafikk på over 4000 ÅDT (kjøretøy i døgnet) med fysisk midtdelere for å få ned drapene på våre veier! Dette MÅ inn i den nasjonale transportplanen for kommende periode.

Les mer på VG.no: Vil finansiere tog med flyavgift og bompenger

Ingen kommentarer: