tirsdag 26. august 2008

Utbygningssjef i Vegvesenet, Aksnes: -Må bevilge mer til veier

Bare dager før regjeringen legger siste hånd på statsbudsjettet for 2009, er budskapet fra utbyggingssjef Lars Aksnes i Statens vegvesen ikke til å misforstå.
Han vil ha mer penger til vei – uansett om de skaffes gjennom bompenger, lån, såkalt prosjektfinansiering eller offentlig/privat samarbeid.

Vedlikehold
– Det er ikke alle steder storstilte nybyggingsprosjekter er løsningen. Minst like viktig er vedlikehold og oppgradering av de 27.000 kilometer med riksveinett i Norge, sier Aksnes til NTB.
Litt bredere veier, bedre lys, modernisert merking og nye sykkelstier. Dette er noen av dagens krav til en riksvei.
De såkalte stamveiene i Norge utgjør 8.500 kilometer av riksveinettet. Halvparten av all trafikk går på disse Europa-veiene. Her skjer også de fleste ulykkene. For å få dem opp på et moderne, forsvarlig nivå, anslo veivesenet i 2006 at det trengtes 230 milliarder kroner. Da ville oppgraderingen ta 30 år, og ikke 50-60 slik den forrige nasjonale transportplanen (NTP) la opp til.

Les mer i Rakkestad Avis: – Må bevilge mer til vei

Ingen kommentarer: