tirsdag 14. oktober 2008

Hver sten som må snus, må snus for å få ned drapene på veiene

Fra korstoget mot trafikkdøden i Oslo 1. september 2008.


Regjeringen har tidligere vist liten vilje og evne til å ta tak i alle drapene på våre veier. Festtaler og nullvisjon holder ikke når man har en veistandard som dreper. Vi må evne å omsette festtalene til handling.

Jeg er derfor glad for all fokus og forskning på trafikkulykkene som skjer på vår vei.

Sintef har tidligere vist ved sine forskningsrapporter at vi kan gjøre mye for å få ned ulykkene. Allerede i 2004 la de fram 2 rapporter som fortalte at fysisk midtdelere forhindrer frontkollisjoner.

Holdningskampanjer er viktige - men vi må også evne å se lengre - også sikre våre veier slik at vi eliminerer flest mulig av trafikkulykkene med sikkerhetstiltak som feks autovern mot utforkjøringer, fysiske midtrekkverk mot frontkollisjoner som årlig dreper over 100 personer.

Vi må evne, som Langeland i SV ofte sier, å ha 2 tanker i hodet på samme tiden. Ikke bare tenke tog og jernbane, men også på å sikre våre eksisterende veinett. Om vi evt. må utvide veier, bygge flere 3/4 felts veier for å sikre sikkerheten og øke framkommeligheten, ja så må vi EVNE å gjøre dette. IKKE bare prate.

Les også: Stopp og sov-kampanje er kjent, men ikke flere som stopper

Ingen kommentarer: