torsdag 16. oktober 2008

Døds- og skadeulykker øker i Vest-Agder

Vest-Agder fylke lå høyt på statistisk sentralbyrås lister over trafikkulykker i 2007. Nå ett år senere ligger fylket fremdeles høyt over antall ulykker.

Statistikken fra SSB viser en tydelig stigning i antall drepte på landsbasis fra perioden januar- september. 169 personer måtte i 2007 bøte med livet i trafikken. Så langt har 204 mennesker mistet livet i 2008. Vest-Agder fylke har hittil i år mistet 11 personer i trafikkulykker.

Dette er en fortvilet situasjon.

Årets statsbudsjett-forslag har satt av 17 milliarder kroner til veiformål. Det er 10 prosent mer enn i 2008. Det er også satt av mer penger til blant annet midtrekkverk.- Vi vet at midtrekkeverk er et trafikksikkerhetstiltak som virker, sier fungerende regionvegsjef ved Statens vegvesen Region Sør, Tore Kaurin, til fvn.no.

I statsbudsjettet for 2009 - er det kun satt av penger til E39 Storenes – Tangvall (igjennstående strekning), Søgne kommune i Vest-Agder (1,5 kilometer).

I tillegg får Region sør også oppstartmidler til utbyggingen av strekningen Vigeland – Osestad på E 39 i Vest-Agder.

Hva er strakstiltakene dagens myndigheter setter igang?
Ser vi noen i media rope ut - at dette kan vi IKKE godta?

Noen er nødt til å ta tak i dette NÅ - og ansvaret ligger hos dagens regjering.
Vi som bilister har også et stort ansvar når veiene er av en slik standard at trafikksikkerheten ikke blir ivaretatt på en tilfredstillende måte.
Media er nødt til å fokusere sterkere på dette - vi kan ikke sitte å se på at dette skjer!

Istedenfor å stadig måtte pøse på med penger for å få ned helsekøene, kunne vi ha brukt mer av midlene på å hindre at folk havner i disse køene. Få ned antall trafikkskadde - slik at helsebudsjettene ikke blir belastet! Tenk forebyggende!

Ingen kommentarer: