søndag 15. juni 2008

Statens havarikommisjon slår ned på sikkerheten etter nesten-kollisjoner på norske flyplasser

Det bør være en selvfølge at vi bør ha de samme høye kravene til trafikksikkerheten både i luft, bane, sjø og på veien.


På Tromsø lufthavn skjedde det åtte slike hendelser på ett år fram til november 2007.
3. oktober 2007 - var det et ambulansefly fra Lufttransport AS og en varebil fra et vedlikeholdsselskap som bare var sekunder fra å kollidere på en taksevei. Denne episoden føyer seg ifølge SHT inn i en rekke tilsvarende hendelser av mer eller mindre alvorlig karakter både i Norge og i utlandet.

En rapport med seks sikkerhetsanbefalinger ble sist torsdag oversendt Luftfartstilsynet.

Antikollisjonssystemer gjør at flere hendelser blir innrapportert av pilotene.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at det er hele forklaringen for det er et svært høyt antall. Vi må gå mer inn i disse tallene. Fly som kolliderer er det verste ulykkesscenario vi har i lufta for det tilsvarer to flyulykker. Derfor må vi ta dette veldig alvorlig sier Jon Sneltvedt fungerende seksjonsleder for Luftfartstilsynets analyseavdeling.

Luftfartstilsynet krever nå at lufttrafikktjenesten har et sikkerhetssystem som registrerer alle hendelser. Det arbeides også med at flygeledere skal kunne gi anonyme rapporter om ulike hendelser. Luftfartstilsynet antar at dette vil føre til flere rapporter.

– Vi håper vi får enda flere rapporter om slike hendelser for å bruke dem til å forbedre flysikkerheten men vi ønsker naturligvis at antall faktiske hendelser går ned sier luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad.

Som vår forsvarsminister uttaler hver gang det blir snakket om sikkerheten til våre soldater i Afghanistan: - Sikkerheten vil våre soldater må komme først!

Dette gjelder også i samferdselsekstoren. Vi bør ha de samme høye kravene til et trafikksikkert miljø, både for fly, tog, båt og veitransport!

Les også: Ambulansefly var sekunder fra å kollidere med varebil
Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!

Ingen kommentarer: