fredag 3. oktober 2008

Endelig! - Regjeringen viser vilje til å gjøre noe med trafikkdøden!

Tiltakene fra Samferdselsdepartementet

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bruke 450 millioner kroner mer på trafikksikkerhet neste år enn i år.
Dermed blir det brukt til sammen 1,03 milliarder kroner på tiltak for trafikksikkerhet neste år.
Hittil i år er 203 menneske drept i trafikken.

- Vi håper at denne satsingen skal få ned tallet på dødsulykker neste år, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til NRK.

Tre av fire dødsulykker i trafikken er møteulykker eller utforkjøring. Gjennom en rekke trafikksikkerhetstiltak vil regjerinen prøve å luke ut farlige feller på norske veier.

Det skal satses langt mer på midtdelere og siderekkverk langs norske veier, tiltak som kan hindre nettopp de vanligste formene for dødsulykker.
Bevilgningene skal også brukes til å sikre steder der gående og syklene må krysse bilveiene. Og førerkortene skal sitte løsere...

Men resten av budsjettet til vei og samferdsel vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete ikke si noe om før tirsdag.

Dette er ikke en dag for sent - frontkollisjoner har i år etter år utgjordt rundt 50% av de drepte i trafikken på vei hvert år siden 2000.

Allerede i 2004 kom det 2 forskningsrapporter fra Sintef som sa at fysiske midtdelere utelukket frontkollisjoner/møteulykker med opptil 100%. Og i flere år har distriktskontorene i Statens vegvesen meldt inn krav om over 500 km midtdelere.
Noen er nødt til å ta et grep og ansvar - og det gledelige ser ut til å være at det er en åpning og at noen andre i Regjeringen ønsker å lytte til vår Samferdselsminister. For jeg vet at hun ønsker så mye, mye mer enn dette.
Og når man i dagens VG kunne lese følgende:
Bilistene betaler en stadig større del av veibyggingen her i landet. I år vil nesten halvparten av riksveiinvesteringene være betalt med bompenger.

Midt på 1990-tallet utgjorde bompengene rundt 20 prosent av beløpene som gikk til å bygge ut landets riksveier. Siden den gang har bilførernes andel økt kraftig, og i år vil bompenger finansiere hele 45 prosent av utbyggingen av det statlige veinettet.
Vi er inne i en turbulent tid - både økonomisk og psykologisk for mange. Utviklingen i USA forplanter seg og viser seg stadig i nye varsler om renteøkning og permiteringsvarsel.
La oss sammen bruke denne muligheten til å investere mer av vår rikdom for landets beste. For økt sikkerhet på veiene - og for en bedre infrastruktur på vei og bane for framtiden.

Ingen kommentarer: