lørdag 13. september 2008

Tidligere AP-statsråd, Matz Sandemann: - Fristill jernbane og Vegvesen

Fristill Jernbaneverket og Statens vegvesen.

La dem bli statsaksjeselskaper, og la dem selv låne penger til investeringer i veibygging og jernbane.
Dette er et av flere kontroversielle forslag som tidligere Ap-statsråd Matz Sandman i dag legger frem til det såkalte Østlandssamarbeidet, som består av åtte fylker. Dette blir trolig fylkenes uttalelse i forbindelse med Nasjonal Transportplan, men er ment å gjelde hele landet.

- Men å fristille jernbanen og veivesenet - blir ikke det bukken som skal passe havresekken?
- Tvert imot. I dag er problemet at havresekken er tom. Vi må få fylt den med havre. Og få etablert uavhengige selskaper. Så kan departementet og politikerne få dem på en armlengdes avstand og stille krav til dem, sier Sandman.

Syv alternativer til dagens system foreslås, enten hver for seg eller i en kombinasjon. Her er seks av dem:
  • Fristilling av Jernbaneverket og Statens vegvesen, som betyr at de blir statlige aksjeselskaper eller statsforetak. Betyr at de bl.a. kan gjøre låneopptak og planlegge fremdrift uavhengig at de årlige statsbudsjetter.
  • Offentlige utbyggingsselskaper som kan finansiere avgrensede og spesielt store prosjekter, og hvor fylker og kommuner kanvære medeiere.
  • Infrastrukturfond, som betyr at deler av oljeinntektene settes av til et fond hvor avkastningenbrukes til investeringer i vei- og jernbaneanlegg.
  • Lånefinansiering av store investeringer.
  • Flerårige budsjettvedtak, og ikke bare ett om gangen.
  • Mer offentlig-privat samarbeide (OPS)

Ingen kommentarer: