onsdag 21. november 2007

Lav tiltro til politikerne i Sverige

Fra  


Minskat förtroende för politikernas moral, men fortsatt högt förtroende för Sveriges Television. Det är något av innehållet i årets Förtroendebarometer från Medieakademin i Göteborg, den elfte i ordningen sedan starten 1997. Ekstern link  Till Mediaeakademins sajt

Barometern anger hur stort förtroende svenskarna har för ett antal institutioner, medier och företag.

SVT ligger bra ann
Bland medierna ligger alltså SVT bra till. Så många som 76 procent har mycket eller ganska stort förtroende för hur SVT sköter sitt arbete. Det är en ökning för sjätte året i rad.

Motsvarande siffra för TV4, som har näst högst förtroende av tv-kanalerna, är 52 procent. Högst bland medierna placerar sig Sveriges Radio med 79 procent.

Svagare är förtroendet för politiker, företagsledare och journalister. Dessa grupper ligger i botten när de tillfrågade ombetts värdera olika gruppers moral. Allra sämst är siffran för politiker - 48 procent tycker att de har dålig eller mycket dålig moral.

1.000 spurte
Undersökningen genomfördes under oktober och omfattar en panel på 750 personer som kompletterats med telefonintervjuer med 250 personer. I slutet av undersökningsperioden inträffade Schenström-affären, vilket möjligen kan ha påverkat förtroendet för såväl politiker som journalister.

Bak Medeiakademin står forskerne ved Göteborgs universitet, blandt dem Sören Holmberg og Lennart Weibull, Göteborgs-Posten og TNS Gallup.


Ingen kommentarer: