mandag 19. november 2007

Innspill til NTP versjon 2

Da er Nei til Frontkollisjoners innspill til Nasjonal Transportplan versjon 2 oversendt sekreteriatet for Nasjonal Transportplan hos Statens Vegvesen.

Den nye Nasjonale Transportplanen skal gjelder for perioden 2010 til 2019. Planen er foreløpig unntatt offentligheten og skal overleveres Statsråd Liv Signe Navarsete 17. desember i år.

Ingen kommentarer: