lørdag 24. november 2007

60.000 laks på rømmen i Sør-Troms60.000 laks som er smittet av infeksiøs lakseanemi (ILA) er rømt fra et oppdrettsanlegg i Sør-Troms. For å begrense skadene er det åpnet for fritt fiske fram til midten av desember.

Lakserømmingen skjedde fra Berg Havbruk AS i Småvik i Gratangen kommune i Troms. Årsaken til rømmingen er ennå ikke bekreftet.

Fritt fiske
Fiskeridirektoratet ser alvorlig på saken, spesielt siden det ersnakk om et stort antall sykdomssmittet fisk.

Siden anlegget ligger i et område med relativt stor oppdrettsaktivitet er det pålagt å gjennomføre gjenfangstfiske.Det er dessuten åpnet for fritt fiske etter den rømte laksen i hele Astafjorden og fjordområdene innenfor fram til og med 15.desember.

Iflg. mattilsynet skal laksen være fullt spiselig.

Ingen kommentarer: