onsdag 21. november 2007

Statsråden slipper ikke unna


Dagfinn Høybråten og Ola T. Lånke var begge entusiastiske i valgkampåpningen.

Roséns avgang vil ikke ha noen følger for den åpne høringen i Stortinget.

Det sier saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ola T. Lånke (KrF), til Nettavisen. Han er slett ikke overrasket over at Rosén legger fra seg uniformen fra neste sommer.

- Rosens avgang endrer ikke noe for oss. Det er vel nesten sånn at det er en naturlig følge av det som har skjedd tidligere. Hvis man var litt spåmann ville man kanskje sett at det var naturlig utvikling. Sett på bakgrunn av det som har skjedd, er ikke dette overraskende. Våre spørsmål blir de samme, sier Lånke.

Tirsdag ga kontroll- og konstitusjonskomiteen klar beskjed om at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må inn på teppet for å forklare seg i den såkalte Rosén-saken. Det skjedde etter at flere komitémedlemmer gikk ut og sa at Strøm-Erichsens skriftlige redegjørelse ikke har vært god nok.

- Hvem har det endelige ansvaret?
En åpen høring vil skje i løpet av de neste to ukene.

- Det aller viktigste for oss er å få svar på om soldatene har hatt den nødvendige trygghet. Eller om de ikke har hatt det. Det er en side av det. Hvem har hatt det medisinske ansvaret? Hvem er den egentlige ansvarlige? Slik sett er det ting både ved avtalen og ved det mandatet Rosén har hatt som er interessant. Det svarer ikke dette brevet på, sier Lånke.

Det er bra at kontroll- og konstitusjonskomiteen følger opp dette, spesielt når man tenker på at dette gjelder sikkherheten til våre soldater som oppholder seg i Afghanistan.
Vi bør alltid ha sterk fokus på dette slik at minst mulig liv blir lemlestet eller drept.

Ingen kommentarer: