onsdag 21. november 2007

I Buskerud skal vegvesenet bruker over 20 millioner kroner for å hindre frontkollisjoner


Midtrekkverk hindrer
frontkollisjoner


27 personer mistet livet i dødsulykker på vegene i Buskerud i 2006. Så langt i år har ti personer mistet livet. Buskerud er på ulykkestoppen i sør.

Statistisk sett er 30 prosent av alle dødsulykker på vegene i Buskerud, frontkollisjoner/møteulykker. Nå bruker Statens vegvesen rundt 21,5 millioner kroner på tiltak som skal hindre frontkollisjoner på E134 mellom Strømsåstunnelen i Drammen og Langebru i Hokksund, skriver Drammens Tidende.

I første rekke vil midlene bli brukt til midtmarkering og -skille.
Midtmarkering eller åpne felt på veien vil ikke hindre en fører som får illebefinnende eller andre reaksjoner som føreren ikke styrer over, i å frontkollidere. 
Da er det bare fysiske midtrekkverk i betong som gjelder for å luke ut alle frontkollisjonene.Ingen kommentarer: