torsdag 22. november 2007

Mangel på proaktiv handling for å sikre norske styrkers sikkerhet


Opposisjonen med bla Siv Jensen (Frp) er bekymret for hvordan
situasjonen for de norske styrkene i Afghanistan vil bli når
legeavtalen går ut 1. april neste år


- Det har vært tilfeller av at man har måttet kansellere oppdrag fordi lege ikke har vært tilgjengelig, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) til Stortinget i sin redegjørelse om legemangelen i Afghanistan klokken ti i formiddag.

Hverken Dagfinn Høybråten (KrF), Siv Jensen (Frp) eller Erna Solberg (H) er fornøyd med statsrådens innsats.

- Det virker å være en treghet og mangel på proaktiv handling for å sikre norske styrkers sikkerhet.
Det etterlater et spørsmål om ikke mer kunne vært gjort før. Her har statsråden et kontinuerlig ansvar, sa Dagfinn Høybråten (Krf) da partiene fikk en mulighet til å kommentere forsvarsministerens redegjørelse i Stortinget.

Først da en soldat ble drept, en annen alvorlig skadet
og to generaler begynte å krangle høylytt ble det en offentlig debatt om den manglende legedekningen for norske soldater i Afghanistan. Forsvarssejf Sverre Diesen var tilstede under redegjørelsen, men nektet å si noe til pressen etterpå.

Strøm-Erichsen mener hun hele tiden har vært åpen om situasjonen overfor Stortinget og det norske folk.

Det virker litt merkelig sett utenifra at man ikke har tatt dette på alvor tidligere og handlet. Derfor er jeg glad for at Stortinget nå krever handling og sikkerhet for våre styrker i Afghanistan.

Ingen kommentarer: