tirsdag 20. november 2007

Norge kommer så dårlig ut at myndighetene må ta tak i problemene


Jeg forventer at regjeringen med Jens Stoltenberg tar tak i denne rapporten nå

Noe må gjøres

- Vi stusset veldig over de dårlige tallene for Norge, sier dr. David Parker, fungerende direktør ved UNICEFs Forskningssenter Innocenti til VG. Han har vært med på å utarbeide rapporten.

Han kan ikke gi noe fullgodt svar på hva som er årsakene til Norges dårlige plassering.

- Det kan være regelverk, at man kjører mye langt i Norge, eller at det kan være en del promillekjøring, sier Parker.

Han oppfordrer nå myndighetene til å ta tak i tallene.

- Når Norge kommer så dårlig ut, kan det skyldes at denne type problemer ikke blir tatt nok på alvor, sier Parker.

I rapporten, som er utarbeidet av den uavhengige organisasjonen Eurosafe, havner Norge nesten sist på statistikken over antall trafikkdrepte passasjerer og førere i bil i 18 utvalgte land i Europa. Bare Danmark og Frankrike kommer bak oss.

Rapporten blir lagt frem i dag i forbindelse med FNs barnekonvensjons 18-årsdag.

* I Norge dør 4,32 av 100000 gutter mellom 0 og 19 år som passasjer eller fører av bil. Tilsvarende tall for jenter er 1,81.
*
I Sverige dør 2,39 gutter av 100000, for jenter er tallet 1,20.

* Land som Ungarn og Tsjekkia er foran både Norge og Sverige på statistikken. Aller best ut kommer Østerrike.

Jeg venter i spenning på raske reaksjoner fra samferdselsministeren og regjeringen. For det første må det gjøres bedre sikringsarbeid på våre veier - etter grundige og raske undersøkelser på hva som ligger bak disse høye tallene.

Ingen kommentarer: