søndag 18. november 2007

Uavklart med leger til Afghanistan

I går møttes toppene i Legeforeningen og Forsvarsdepartementet for å forsøke å bli enige om legenes arbeidsbetingelser. Uten denne avtalen på plass, reiser ingen leger til Afghanistan nå.

Leger i utenlandsoppdrag

Behovet for flere leger har vokst enormt de siste årene.
Over nyttår må det skaffes medisinsk personell til to baser i Afghanistan, til Sudan og til en betydelig beredskap for Eus såkalte Battle Group. Her har Norge et hovedansvar på sanitetssiden.

Klokken 13 toget flere representanter fra Forsvarsdepartementet inn i Legenes hus sentralt i Oslo. Der stilte toppledelsen i Den norske legeforeningen for å sikre leger som eventuelt reiser til Afghanistan best mulige arbeidsbetingelser.

Helt sentralt for Legeforeningen nå er det blant annet å sikre forsikringsordningene for leger som eventuelt skal tjenestegjøre i landet som fremstår som mer og mer risikofylt å arbeide i.

Ingen kommentarer: