mandag 19. november 2007

I fjor mistet dobbelt så mange førerkort på Sørlandet.På bare ett år har utrykningspolitiet (UP) tatt dobbelt så mange førerkort på Sørlandet.

KRISTIANSAND:
I fjor mistet 341 bilførere lappen etter råkjøring på Sørlandet, hittil i år har 588 bilførere mistet lappen for det samme forholdet. Ved utgangen av året vil UP på Sørlandet ha beslaglagt dobbelt så mange førerkort som i fjor, melder Agderposten.

UP-sjef Jon Steven Hasseldal har ikke noe klart svar på hvorfor antallet førerkort beslag har økt så mye.

- Jeg kan ikke forklare denne voldsomme økningen, sier han til Agderposten.

Han spekulerer i om at bedre økonomi gjør at folk føler at de lettere kan betale bøtene som blir gitt til dem. Han føler heller ikke at prikkbelastningen har gitt ønsket utslag.

- Det er mulig folk spekulerer i å ta det rolig først når prikkene blir mange, sier han til avisen.

Farten på sørlandsveiene må ned. UP-sjefen tror han har virkemidlene for å nå målet.

- Vi må bli enda mer målrettet mot de såkalte verstingene i trafikken. Det gjør vi best ved å intensivere kontrollene der vi vet at det kjøres for fort, sier han til Agderposten.

Grenser for førerkortbeslag:
30 sone: 56 km/t
40-sone: 66 km/t
50-sone: 76 km/t
60-sone: 86 km/t
70-sone: 106 km/t
80-sone: 116 km/t
90-sone: 126 km/t
100-sone: 136 km/t

Ingen kommentarer: