torsdag 22. november 2007

James Lovelock hevder verdens ledere er på ville veier
Verdens ledere er på ville veier i klimadebatten, og stiller feil spørsmål til hva som nå må gjøres. Det hevder James Lovelock, opphavsmann til den såkalte Gaia-teorien. Grunntanken bak den er at planeten Jorda er en selvregulerende organisme, som er i stand til selv å justere den kjemiske balansen i atmosfæren og å holde oppe de nødvendige forutsetninger for biologisk liv.

Men nå hevder også Lovelock at vi mennesker, med våre utslipp av klimagasser, langt på vei har gjort det umulig for Jorda å gjenerobre denne livsnødvendige balansen.

Klimapanelet slo alarm


Nøyaktig ett år etter ’The Revenge of Gaia’ kom FNs klimapanel, IPCC, med sin første delrapport. Den satte verden på hodet. Nå var det helt klart at klimautviklingen var menneskeskapt.

I april og mai kom de neste to rapportene, og forrige lørdag kom den siste delrapporten fra IPCC. Her innrømmer Klimapanelet at utviklingen er mer dramatisk enn det tidligere rapporter har varslet om. Det som nå hevdes om klimastatus, er langt på vei det samme som Lovelock varslet om i ’The Revenge of Gaia’.

International home page of James Lovelock

Ingen kommentarer: