tirsdag 20. november 2007

Statsråden MÅ komme til Stortinget NÅ


Dagfinn Høybråten krever forsikringer

- Dette uttalte leder av Krf,  Dagfinn Høybråten, direkte på TV2s Nyhetskanal.

Han ønsker å få forsikret at sikkerheten til våre soldater i Afghanistan er tilfredstillende og god nok. "Jeg er redd for at statsråden er for lite proaktiv i forhold til sikkerheten."

Vi har effektive og handlingsdyktige politikere på Stortinget.
Dette burde love godt for lignende saker som skal ivareta sikkherheten til våre soldater og norske statsborgere forøvrig?

Siv Jensen, Frp uttaler at, vi som nasjonalforsamling har en plikt å sørge for at våre soldater som oppholder seg i farlige områder har trygge arbeidsforhold.

Ingen kommentarer: