mandag 19. november 2007

Denne sikkerheten er verdt mye for oss10 kirurger vil avløse hverandre de neste fire månedene slik at det alltid er en kirurg på den norske basen i Meymaneh i Afghanistan.

Avtalen ble signert i Legeforeningens lokaler i går kveld. Da hadde partene forhandlet gjennom hele helgen.

- Avtalen har en kostnadsramme på to millioner kroner og varer frem til 1. april 2008, bekrefter brigader hos Forsvarssjefen, Steinar Amundsen.

Ordningen innebærer en utgift for Forsvaret på 105 000 kroner i uken.

Amundsen legger ikke skjul på at lønnsutgiftene til de 10 kirurgene som skal dele den ene kirurgstillingen, utgjør størstedelen av den økonomiske rammen på 2 millioner kroner.

Verd mye

- Ja, men dette er en avtale som garanterer den tjenesten vi er ute etter. Denne sikkerheten er verdt mye for oss. Rammeavtalen sikrer kompensasjon for de tjenestene disse legene leverer både i Afghanistan og hjemme, sier Amundsen til VG.


Sikkerheten til soldatene må gå foran alt annet - liv kan ikke måles i kroner.

Ingen kommentarer: