onsdag 21. november 2007

Stoltenberg har ikke kjøpt kvoter for flyreiser


«Regjeringen har besluttet at når ansatte i Staten reiser med fly internasjonalt,
så skal vi kjøpe klimakvoter for de utslippene reisene forårsaker.»
Statsminister Jens Stoltenberg i nyttårstalen


Regjeringen har ikke kjøpt klimakvoter for flyreiser utenlands - nesten et år etter at statsminister Jens Stoltenberg lovte å betale for CO2-utslippene til både regjeringens og 130 000 statsansattes reiser.

Generalsekretær i WWF, Rasmus Hansson, mener Stoltenberg ikke følger opp sitt ansvar som rollemodell i en tid der det haster å handle raskt.

– Nøler Jens, nøler nok folket også.
 

Ingen kommentarer: