mandag 19. november 2007

Statens vegvesen, NTP: Vil ha mer midtrekkverk


Foto: TV 2 Nyhetene 

Det kan bli stilt nye minstekrav til sikkerhetsmessig standard på høytrafikkerte veier med fartsgrense på 80 km/t eller høyere, melder Statens Vegvesens avis Vegen og Vi. Se oppslaget her 

Det er under utarbeidelsen av Nasjonal transportplan (NTP) for 2010-19 at det kommer frem forslag om krav til midtrekkverk på veier som har mer enn 8.000 kjøretøy per døgn, eller fartsgrense på 80 km/t eller mer.

Kamp mot møteulykkene
Sigurd Løtveit i Statens vegvesen mener det må gjøres noe drastisk.

- Mer enn halvparten av alle som ble drept i veitrafikken de første åtte månedene i 2007 ble drept i møteulykker. Kampen mot møteulykkene bør derfor være et hovedsatsningsområde innenfor trafikksikkerhet i NTP for 2010-2019, sier Løtveit.

Forslaget til Statsbudsjett for 2008 er nå fremlagt.
Her heter det på side 41:
0-visjonen ligger til grunn for trafikksikkerhetssatsingen. Det innebærer at Statens Vegvesen prioriterer tiltak som reduserer ulykker med høy alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgraden er høyest i møte- og utforkjøringsulykker utenfor tettbygd strøk og ulykker med påkjørsel av myke trafikanter innenfor tettbygd strøk. Viktige tiltak er her midtrekkverk og midtmarkering på to/ tre-felts veger. Den sterke veksten i vegtrafikken har økt utfordringen med å redusere antallet drepte eller hardt skadde”.

Det er altså en visjon, som når det kommer over til utøvende praktisk politikk foreslås det i budsjettet bare 10 km midtrekkverk på to/tre-felt veg og åpning av 51 km fire-felts veg i 2008.

På side 47 i budsjettet fremgår det at to/tre-felts veger vil få til sammen 85 km midtrekkverk hvis budsjettet oppfylles.

Oppfyllingsgraden i forhold til nåværende NTP er bare 58 %.

Åpning av 51 km fire felts veg, dreier seg om veier som det er arbeidet med i flere år og det dreier seg ikke om noen ny satsing.

Kristin Halvorsen sier om Navarsetes forslag om å skulle kunne bruke mer av oljepengene til opprustning av trafikkmiljøet - Bra at hun tenker stort.
Ytterligere kommentarer skulle være unødvendig -annet enn å tilføye at i gjennomsnitt blir 2 personer drept i frontkollisjoner hver uke her til lands.

Ingen kommentarer: