torsdag 22. november 2007

Nordmenn nest rikest, hva gjør vi med rikdommen vår?


Bygger vi veien til Soria Moria, eller sparer vi oss til fant?

Økte oljeinntekter befester Norges stilling i toppen i en ny OECD-rangering av BNP per innbygger.

Rangeringen, som ble lagt fram i Paris tirsdag, viser at Norges BNP per innbygger ligger 64 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene.

Bare lilleputtstaten Luxembourg gjør det bedre, der ligger nivået 146 prosent over.

Rangeringen er basert på tall fra 2005, og viser at Norge har økt avstanden til gjennomsnittet siden forrige rangering, som var basert på 2002-tall.

Forrige gang lå Norge 45 prosent over gjennomsnittet.

– Norges hopp fra 45 prosent til 64 prosent over OECD-snittet reflekterer at eksporttall er gitt større vekt på grunn av en økende oljepris og Norges posisjon som et oljeeksporterende land, heter det i rapporten.

Det er og blir et paradoks - over halvparten av alle drapene på våre veier skjer ved frontkollisjoner/møteulykker. Mange av disse kunne vært unngått om vi tok oss råd til å bygge ut mer midtrekkverk på våre mest trafikkerte veier. Men hva gjør vi?
Sparer oss til fant, og sitter å ser på at det fremover fortsatt kommer til å bli drept i gjennomsnitt 2 personer hver uke i frontkollisjoner?


Ingen kommentarer: