tirsdag 20. november 2007

Vegtrafikk står for 63 prosent av utslippene i Stavanger


Fra trehusbyen i Stavanger (foto Riksantikvaren)

Utslippene fra våre biler øker stadig, mens ny rapporter fra FNs klimapanel tegner dystre bilder for framtiden.

I Stavanger stod biltrafikken for 63 prosent av klimagassutslippene i 2005.

Dette er en stor utfordring, spesielt rundt våre største byer, hvor biltrafikken er størst og dermed utslippene av klimagasser store.

– Dette er et politisk spørsmål, der politikerne må legge til rette for et bedre kollektivtilbud. Stavanger, sammen med mange av de andre store byene burde kanskje ha fått rushtidsavgift?
Og da bør det selvsagt være lagt til rette med skikkelige kollektive tilbud som gode alternativer til biltrafikk.
Med andre ord, her må det legges til rette slik at enkeltpersoner kan ta de riktige klimavalgene.

Ingen kommentarer: