onsdag 2. januar 2008

Fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold -I år skal vi tenke vei og sykehus


Nytt sykehus og bedre veier blir hovedoppgavene i Østfold i år. Det mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Nytt sykehus på Kalnes er en viktig sak for Østfold, og Ole Haabeth forventer et positivt vedtak i 2008. - En av de virkelig store oppgavene i 2008 er å få en avgjørelse på utbyggingen av sykehuset, og å få en fortgang i den planprosessen, sier Haabeth.

I tillegg er det flere oppgaver innen infrastrukturen som må tas tak i, mener Haabeth. En raskere utbygging av E18, og veiproblematikken innenfor de største byene i ytre Østfold, må løses. - Da vi fikk E6 og E18 på plass, så fikk man med sideveistiltakene på E18, mens sideveistiltakene til byene i ytre Østfold skulle komme som en egen sak.

Det er positivt at våre fylkespolitikere tar tak i de store uløste oppgavene innen samferdsel og trafikksikkerhet. Vi trenger helt klart et sterkere engasjement og pådriv innen denne viktige 
sektoren, spesielt når vi ser at våre modige løver på Stortinget ikke evner å gjøre noe med 
disse store utfordringene vi står ovenfor.  Vi har nettopp avsluttet nok et år med dramatiske økninger i antall trafikkskadde og med samme antall drepte som årene før. Året 2008 vil også kreve rundt 100 menneskeliv i bare frontkollisjoner, sier Geir Tangstad Holdal.

Ingen kommentarer: