lørdag 5. oktober 2013

Se Erna Solberg og Siv Jensen med nye øyne

Når journalist, fotograf og redaksjonene skal formidle en nyhet har de tekst og bilde som sine verktøy. Dessuten prioriterer redaksjonen gjennom størrelse på oppslaget, plassering i avisen og plassering på siden. I tillegg om hvordan nyheten skal presanteres.

I dag ble det kjent at Norge kanskje skal ta i mot Syrias kjemiske våpen for å destruere dem på norsk jord. I den forbindelse presenterte nrk.no nyheten med et bilde av Erna Solberg og Siv Jensen slik:

Kanskje var dette det eneste bildet NRK hadde å velge? I de fleste tilfellene er det ikke tilfeldig hvilket bildet redaksjonene velger å bruke når en nyhetsak blir presentert.


Mange av oss kan kanskje tro at bildene journalistene og redaksjonene velger er litt tilfeldige. Men bildet alene forteller sterke historier - og dette er noe som alle erfarne journalister og redaksjoner vet.

Tenk på det neste gang du ser en sak presentert - så kan kanskje ligge noen andre motiver bak nettopp valget av nettopp det bildet enn du kanskje ved første øyekast tror.

Redaksjonene presenterer som oftes nyhetene for oss både gjennom bilder og tekst. Ut fra en redaksjonell vurdering, bestemmer de både hva som er så viktig at bør komme på trykk og hvordan det skal presenteres for leserne.

Et godt pressebilde forteller gjerne en historie. Sammen med tittelen gir det oss nok  informasjon til at vi raskt oppfatter hva  historien handler om. Det påvirker oss i måten vi oppfatter budskapet på.  

Et bilde formidler følelser godt, fakta om hendelsen blir best formidlet med ord.

Typer av pressefoto
Vi kan dele opp både pressefoto og levende bilder i tre hovedgrupper ut fra deres forhold til virkeligheten. Det er virkelige foto, arrangerte foto og manipulerte foto . Akkurat som nyhetskriterier som journalisten vurderer fra i sitt valg av hva som skal trykkes, har en kriterier som en velger bilder etter.

Til historien med bildet ovenfor fra nrk.no, så hører det også med at jeg via min twitterkonto spurte om noen tror at bildene velges tilfeldig?


Skal ikke si det var pga, men like etter min twittermelding valgte nrk.no å endre bildet slik:

Ingen kommentarer: