torsdag 5. desember 2013

Frivillighetens dag

I dag, 5. desember avholdes Verdens Frivillighetsdag i regi av FN. En lite kjent, men uhyre viktig dag for bærekraftigheten i et fungerende samfunn. Også innen for trafikksikkerhet er det mange frivillige som legger ned en stor innsats. 

Denne bloggposten vil jeg vie til en av de mange tusen frivillige som brenner for en sak, og som bruker mange 100 timer av sin fritid til å hjelpe andre, Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen.

Pål Kjeldsen, leder av Hjernesvulstforeningen, her på café i Drøbak i forbindelse med et av sine opphold på Kress, Sunnaas sykehus. Foto: Geirr Tangstad-Holdal

I 2002 ble Pål Kjeldsen (53) operert for hjernesvulst. I dag leder Asker-mannen Hjernesvulstforeningen – en landsomfattende forening som søker flere likesinnede og pårørende.

Jeg ble kjent med Pål i forbindelse med et felles opphold vi begge hadde på Kress, Sunnaas sykehus. En avdeling som da lå ute på Drøbak i Frogn kommune, Akershus.

Pål Kjeldsen forteller til Asker Avisen at det var tilfeldigheter som gjorde at han oppdaget hatt han hadde en svulst på hjernen. - Jeg hadde tilfeldigvis time hos øyelegen. Han oppdaget at jeg hadde for høyt trykk i øyet. Det var på en onsdag, og på etterfølgende mandag ble han operert på Rikshospitalet for hjernesvulst.

Pål har tidligere vært aktiv både innen arbeidslivet og privat. Han var driftssjef i Color Line på det tidspunktet han fikk beskjed om svulsten, ektemann og tobarnspappa og aktiv i det lokale idrettsmiljøet i Asker.

Etter operasjonen måtte Pål igjennom flere opphold på Sunnaas sykehus, her fra avdelingen Kress, i Drøbak hvor han var kursdeltaker på Senfaseprogrammet. Foto: Geirr Tangstad-Holdal
Pål er også frivillig engasjert på flere felt i forbindelse med sitt lederverv i Hjernesvulstforeningen.

Du kan lese hele intervjuet med Pål Kjeldsen i Asker avisen her (pdf-fil) 

Jeg er glad for at det finnes personer som Pål, han sammen med mange tusen andre gjør en jobb det står stor respekt av, og som ikke minst har mye og si for mange flere tusen. Takk!

Frivillighets-Norge
  • 48 % av befolkningen over 16 år bidrar med frivillig arbeid i de frivillige organisasjonene årlig. 
  • Omtrent 80 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon og nesten 50 % definerer seg selv som "aktive medlemmer".
  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 115.000 årsverk.
  • Det finnes over 80.000 lag og foreninger i Norge. Tallet inkluderer lokale lag som er en del av en nasjonal organisasjon.
I Norge har frivilligheten alltid stått sterkt. Vi har lange tradisjoner for å løfte i flokk og være med på dugnad. Hva hadde det lokale kulturtilbudet vært uten korpset, amatørteateret og historielaget? Hvordan skulle barne- og ungdomsidretten klart seg uten titusener av frivillige ledere og instruktører? Hvordan hadde det vært uten de humanitære organisasjonenes sosiale innsats for gamle og syke – og de vanskeligstilte i samfunnet?

Frivilligheten i Norge representerer en verdi på godt over 40 milliarder kroner! De frivillige ildsjeler, entusiaster og glade amatører er med andre ord svært viktige samfunnsaktører.

Les også:   
Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner (Rapport 2012:1 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor)
Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter. (Rapport 2012:4 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor)
 

Ingen kommentarer: