torsdag 31. januar 2008

Manglet rekkverk som sikkerhet - Arbeidstilsynet stengte byggeplassen


Arnt-Olav Steinsland her sammen med sin datter Andrea, og deres kone og mor Anne-Cathrine ble drept i en frontkollisjon, den 17. juli 2006 på E39. I ettertid er det ikke gjort noen tiltak av de ansvarlige myndighetene til å sikre stedet mot lignede frontkollisjoner.
Dette må da føles som et hån for de etterlatte og andre trafikanter?


Arbeidstilsynet har stengt byggeplassen i Stjørdal der en skoleelev falt ned fra et stillas i går.

Den 14 år gamle utplasseringseleven falt cirka seks meter ned og pådro seg bruddskader. Entreprenøren stengte byggeplassen etter ulykken i går. Nå forlanger Arbeidstilsynet at stengningen forlenges. - Det manglet rekkverk på noen stillaser, og hadde de vært der ville ikke dette ha skjedd, sier overingeniør Ingar Haarstad i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Dette er et klart brudd på forskriftene og nå stenges byggeplassen til dette er utbedret, sier Haarstad. Han sier at det er flere ting rekkverket som nå må utbedres på de oppsatte stillasene. Forskriftene sier at det skal være et 90 centimeter høyt rekkverk på steder der det er risiko for fall.

Det er slik sikkerheten skal bli ivaretatt - er den ikke tilfredstillende må ansvarlige myndigheter gripe inn. Vi ser gang på gang at Statens Havarikommisjon for veitransport kommer med sine anbefalinger etter dødsulykker på våre veier, uten at noen av de ansvarlige myndighetene, verken tar ansvar eller gjør noe.  Dette er helt utrolig og helt uforståelig!

Ingen kommentarer: