onsdag 30. januar 2008

Nasjonal Transportplan 2010-2019


Fra en frontkollisjon på E6 ved Biri, hvor menneskeliv ble drept fordi Stortinget over tid har lukket øynene!

Det foregår nå en diskusjon ang. statsråd Liv Signe Navarsetes håndtering og kommentarer rundt hva som har blitt sagt og hvilke styringer som har blitt lagt når det gjelder fagetatenes muligheter til å kommemedsine faglige anbefalinger, både til rammer for vedlikehold og investeringer. Killi var ute på nyhetene denne helgen med tall på hva som burde vært bevilget for at blant annet dobbeltspor på østfoldsbanen skulle kunne realiseres. Disse tallene var ikke tatt med i NTP 2010-2019.

Jeg er forsåvidt ikke overrasket over dette. Det må da ikke være noe tvil om at alle statsrådene har sine politiske agendaer i sine gjerninger - også Navarseter. Man kan like det eller ikke.

Når det gjelder NTP - har også jeg sterke følelser av at det lå store og strenge føringer fra departementene på hva fagetatene skulle mene og hvilke rammer man skulle forholde seg til. Dette har da også Navarsete sagt tydelig.

Så syns jeg man heller skal angripe ballen og ikke spilleren. Saken er at det er flere regjeringer som har latt Norge sakke akterut, både når det gjelder vedlikehold til jernbane og vei. Og dette kan altså nå Stortinget gjøre noe med - også via NTP 2010-2019. Alle partiene bør nå sette seg ned - og komme fram til et transport-forlik som har som mål å først og fremst redde liv, og utbedre veier og jernbane slik at miljø og økonomi blir ivaretatt på best mulig måte.

Les også: NTP 2010-2019:Innholdet ble rett og slett for sterkt for Samferdseldepartement.

1 kommentar:

Anonym sa...

Som en pensjonert ingeniør i vegvesenet sier om 0-visjonen: "Sverige sa Vi bygger veier for menneskelig behov". Verre er det ikke!