fredag 7. desember 2007

Regjeringens representasjonsbolig - Rehabilitering og tilbygg


Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45
(foto: Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson W800i
sendt direkte til Blogg fra stedet - via blogg-funksjonen
til Sony Ericsson)

Regjeringens representasjonsanlegg rehabiliteres og utvides, og prosjektet er delt i tre. Parkveien 45, som i dag rommer regjeringens representasjonsbolig, utvides med Riddervolds gate 2. Inkognitogata 18, som også ligger i samme kvartal, skal bli ny statsministerbolig, og til slutt skal et mellombygg knytte disse tre bygningene sammen. Mellombygget vil romme garasje og tekniske rom.

De sikkerhetmessige anbefalingene fra politiet er implementert i prosjektet. I januar 2006 startet alle overflatearbeider innvendig i Inkognitogata 18 og Riddervolds gate 2. Bygningene må også refundamenteres på grunn av korrosjonssvekking av de eksisterende pælene. Utbyggingen vil også gi en statsministerbolig som holder en god standard, og har de nødvendige sikkerhetstiltakene.

Beregnet byggestartvar tredje kvartal 2006. Beregnet byggetid er om lag to år. Riseng & Kiehl AS er arkitekter for prosjektet.

”Villa Parafina” er en monumental villa som i 1877 ble oppført for grosserer Fredrik Sundt etter tegninger av ark. Henrik Nissen.

Bygningen ble overtatt av staten i 1896 og ble statsministerbolig fra 1898, utenriksministerbolig fra 1908-52 og ble statens representasjonsbolig i 1952.
Bygningen ble fredet både utvendig og innvendig i 1983, det vil si at hvert inngrep må godkjennes av Riksantikvaren.

I 1998-99 ble et større utbedrings- og rehabiliteringsarbeide utført med tanke på økt sikkerhet og tilgjengelighet. Tiltakene omfattet et nytt tilbygg m/ heis, nye garderober og bad samt oppussing av fasader. Gjenstående arbeider, oppussing av gjesterom, ble utført i 2002 som sist ble oppusset i 1962 ved ark. Bernt Heiberg.

Se flere bilder - også tatt inni bygget.

Regjeringens representasjonsutvalg fastsetter egne regler for representasjon i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og på Akershus Slott. Les mer her om disse reglene

Fra Aftenposten 30.01.04 Les her Regjeringen ønsker egen statsministerbolig

Les faktaark om prosjektet.

Se illustrasjoner.

Ingen kommentarer: