onsdag 5. desember 2007

Har kostet Rogaland 1,5 milliarder


Personskader i trafikken i år:
Har kostet Rogaland 1,5 milliarder


Trafikkulykker med personskader i Rogaland fra årsskiftet 2007 til og med september har kostet samfunnet vel 1,5 milliarder kroner.

Dette er tall som baserer seg på gjennomsnittsberegninger Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjorde i 2005. Samfunnsomkostningene har trolig steget noe siden da, sier leder for Trygg Trafikk i Rogaland, Berit Enoksen til Aftenbladet.no.

Fra 1. januar 2007 og til utgangen av september dette året er 639 personer skadet i Rogalands-trafikken. Det forteller tallene fra Statistisk sentralbyrå. Den gjennomsnittlige samfunnskostnaden når det skjer en trafaikkulykke med personskade er beregnet til 2,4 millioner kroner (2005-kroner).

De siste tallene jeg har sett - er de som Nei til Frontkollisjon datert 11.09.07 fra Det Kongelige Samferdselsdepartement - brevet kan leses her.

Les mer om denne saken på Aftenbladet.no

Ingen kommentarer: