søndag 2. desember 2007

Du taper på å bruke privatbilen i jobben

Sannsynligheten for at du subsidierer arbeidsgiveren din er svært stor om du bruker privatbilen din til yrkeskjøring i jobben.

Kilometergodtgjørelsen på 3 kroner, som er Statens sats, har nemlig stått uforandret siden 1. april 2002. I samme periode har verkstedutgifter, forsikringer og ikke minst drivstoffpriser skutt i været.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken koster det 5,52 kroner å kjøre en ny familiebil til 340.000 kroner en kilometer. Det er da tatt utgangspunkt i en nokså vanlig årlig kjørelengde på 15.000 kilometer. Bileieren taper når han eller hun bruker bilen i jobben og mottar 3 kroner i kilometergodtgjørelse.

Det er rart at staten, som er så påpasselig med å prisjustere alt annet, ikke har prisjustert kilometergodtgjørelsen. Kanksje er det på tide at dette gjøres?

Ingen kommentarer: