lørdag 8. desember 2007

Trenger minst 500 kilometer midtrekkverk


Samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete og SVs Hallgeir Langeland som sitter i Stortingets Kommunikasjons- og transport komité i forbindelse med forbudet av wire-rekkverk. Nå er det kanskje på tide å starte kampen for mer midtrekkverk av betong for å stoppe drapene?

10,3 mil med midtrekkverk er bygget siden år 2000. Behovet er fem ganger så høyt.

Statens vegvesens regioner har bedt om midtrekkverk på 530 kilometer av landets veistrekninger.

Men fasiten for antall kilometer vei hvor midtrekkverk er på plass, gir et helt annet bilde. En oversikt fagbladet «Vegen og vi» har utarbeidet basert på veimyndighetenes egne tall, viser at det totalt er bygget 103,6 kilometer med midtrekkverk siden årtusenskiftet. I samme periode har det blitt drept ... personer i frontkollisjoner/møteulykker.

Ulykkesanalyser Statens vegvesen har gjort viser at 34 dødsulykker i 2006 kunne vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt.

Skulle behovet for midtdeler blitt fulgt opp hadde det kostet 4,5 til 5 milliarder kroner, skriver fagbladet til Statens vegvesen  "Vegen og vi". Les mer her fra Vegen og vi.

Les mer på VG.no Trenger 500 kilometer midtdeler

Les mer på sidene til AvisaNordland Mangler 500 km midtdeler

Ingen kommentarer: