tirsdag 4. desember 2007

NHO skeptisk til lyntog

Finn Bergesen jr, administrerende direktør i NHO.


NHO frykter at en omfattende utbygging av et høyhastighetsnett i Norge vil skje på bekostning av andre nødvendige samferdselstiltak.
- Vi mener det er viktig å prioritere etter samfunnsmessig lønnsomhet. Det vil bidra til å styrke konkurransekraften i norsk næringsliv, sier NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen jr.
Les mer på NHOs sider

Dette er også helt i tråd med det synet som jeg har forfektet tidligere (les mer i Østlendingen.no). Hvorfor griper Samferdsels- og kommunikasjonskomiteen så hjertelig en anledning til å få bort fokuset på sin egen udugelighet når det gjelder trafikkdrepte på våre veier? Med en engangsinvistering på rundt 7-9 milliarder kroner - ville de ha kunne sikret omlag 1200 km av våre mest trafikkerte stamveier og riksveier med midtrekkverk - og dermed spart oppimot 55 MENNESKELIV hvert år. (dette iflg. Statens Vegvesens egne tall).

Ingen kommentarer: