torsdag 6. desember 2007

Gro Harlem Bruntland og Dagfinn Høybråten


Gro Harlem Brundtland,
tidligere leder av WHO


- Jeg er veldig bekymret, sier Dagfinn Høybråten, på TV2s Tabloid igår.
- Mister all troverdighet, Dagfinn Høybråten, Aftenposten igår.

Lederen av Kristelig Folkeparti og tidligere helseminister er mildt sagt overrasket over at Gro Harlem Bruntland er blitt rådgiver for Pepsi.

- Hvis hun ikke trekker seg fra jobben umiddelbart, vil hun miste sin autoritet og troverdighet.

Ifølge Gro Harlem Brundtland selv, sier hun at dette er uproblematisk til NRK.
-Jeg fatter ikke hva som er problemet. Gro presiserer at rådgiverrollen gir henne anledning til å gi faglige råd om reduksjon av sukkerinnhold, og om forbedring av Pepsis produkter.

Leder av Kristelig Folkeparti,
Dagfinn Høybråten er bekymret


Jeg er imponert over energi-nivået lederen av Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, her viser fram - og hans styrke på kritikken. Jeg ser med forventninger fram til at han på samme måte skal ta tak i alle drapene som skjer hver uke på våre veier, pga frontkollisjoner/møteulykker. Skyldes dette manglende politisk handlekraft fra Stortinget over år? Også i hans periode som Helseminister?

Det amerikanskdominerte PR-byrået Burson-Marstellers Oslo-kontor kastet seg også inn i dansen, der noen trolig må ha hatt bind for øynene og store øreplugger. På NRK slaktet selskapet Gros omdømme, uten at de store fakturaene rådgiverne sender til Coca Cola kom frem.

Ingen kommentarer: