tirsdag 4. desember 2007

Møteulykkene er uten sidestykke de verste, sier seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen Finn Harald Amundsen

NOE MÅ GJØRES: Antall trafikkdrepte øker kraftig, og møteulykkene er uten sidestykke de verste, sier seksjonsleder i trafikksikkerhetsseksjonen Finn Harald Amundsen.. Er det på tide at noen tar grep?


Så langt i år er 15 prosent av de rapporterte ulykkene møteulykker/frontkollisjoner.
I disse ulykkene finnes 48 prosent av de drepte. Tilsvar ende tall for 2006 er 15 prosent av ulykkene med 42 prosent av de drepte. Tendensen mot at stadig flere blir drept i møteulykker/frontkollisjoner holder seg.

Når man ser på denne dystre statistikken - som faktisk er MENNESKELIV, så er det på høy tid at man SKRIKER ut, og at de som sitter med ansvar - er sitt ansvar bevisst. Tallene ovenfor er drepte menneskliv, hvert og en med sin familie, venner og nærområde med et smertelig savn etter noen som brått og brutalt blir revet bort og drept. I tillegg til disse tallene kommer alle menneskeliv som bli lemlestet og hardt skadde, mange av dem for resten av sitt liv.

Idag reiser vår Statsminister, Finansminister og Miljøminister til Bali, for å vise at vi i Norge er bestemann i klassen når det gjelder å bevilige penger til international miljøvern. Med seg har de løfter om flere milliarder til felles kamp for et bedre miljø. De nyter stor respekt for at de står opp og gjør noe som gagner.
Men det de ikke skal og kan være stolt av - er at de med åpne øyner lar menneskeliv bli lemlestet og drept - når man sitter med kunnskap om hva som kunne ha reddet disse menneskene, og ikke tar de grep som er nødvendig, er men delaktig i de drap som skjer. Statistikken sier sitt - og statistikken skal ha sitt - så lenge INGEN TING blir gjort av våre politikere på Stortinget.

Ingen kommentarer: