fredag 7. desember 2007

Venstre ønsker å prioriterer miljøvennlig samferdsel og trafikksikkerhet


Borghild Tenden fra Bærum er stortingsrepresentant for Venstre for Akershus.
Hun er nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.


Under dagens samferdselsdebatt i Stortinget foreslo Venstres Borghild Tenden en økning på 1,2 mrd kr. mer til samferdsel ut over det som regjeringen foreslår. Vi prioriterer mer til jernbane, kollektivtrafikk og trafikksikkerhetstiltak. Nedenfor kan du lese noe av Tendens innlegg i budsjettdebatten.

Venstre har hovedfokus på fire områder innen samferdselssektoren: kollektivtrafikk, jernbane, trafikksikkerhet og forskning på miljøvennlig transport.............

For Venstre det er viktig å opprettholde en høy veistandard med hensyn på trafikksikkerhet og fremkommelighet i byområdene og distriktene. Det er nødvendig å intensivere arbeidet med fysiske midtskiller og rassikring på riksveg og stamvegnettet dersom vi skal nå målet om null skadde og drepte i trafikken. Regjeringen ligger etter i satsingen på trafikksikkerhet. Dette er skuffende. Flere kilometer med fysiske midtrekkverk er enkle tiltak som vil redde mange liv. Jeg merker meg at regjeringen oppjusterer anslaget for skadde og drepte, det vil si det samme som de forventer en økning i antallet skadde og drepte i trafikken for 2008. Det at dette skrives i klartekst er urovekkende i en tid da null visjonen er målet. Her virker det nesten som regjeringen har gitt opp null visjonen og det blir etter Venstres syn fullstendig feil vei å gå. Jeg vil vise til Venstres alternative statsbudsjett hvor Venstre foreslår å bevilge 50 mill. kroner til bygging av fysiske midtdelere utover regjeringens forslag.

Resten av Borghild Tendens innlegg kan du lese her

Ingen kommentarer: