søndag 9. desember 2007

Noen tall ang - Facebook


Over en halv million norske kvinner har profil på Facebook.

Med Facebooks nye annonsesystem er det mulig å få ut informasjon om hvor mange brukere hvert land har, hvor mange av dem som er kvinner og menn og mer til.

Bloggeren Paul Francis har tatt seg bryet med å gå igjennom statistikken for de mest populære landene.

Av nesten 43 millioner brukere på Facebook, står Norge for hele 822.580 av dem, og 63,79% av de norske brukerne er kvinner. Det samsvarer godt med det samlede tallet - 63,88% er nemlig fasiten på verdensbasis.

USA topper listen med 18 millioner medlemmer (og høyest mannlig andel med 40,11%), mens Storbritannia og Canada har drøye 6,5 millioner hver. Deretter følger Australia (1,9M), Tyrkia (1,6M), Sverige (960K) og Norge (822K). Frankrike kaprer 7. plassen med 771.000 brukere.

Svært populært i Norge
Etter å ha gjort en kjapp utregning har jeg funnet ut at Facebook er svært populært i Canada og Norge sammenlignet med de landene på denne listen. Bare se her:

USA: 303M innbyggere => 1 av 17 har Facebookprofil
Storbritannia: 60,5M innbyggere => 1 av 9 har Facebookprofil
Canada: 33M innbyggere => 1 av 5 har Facebookprofil
Australia: 21M innbyggere => 1 av 11 har Facebookprofil
Tyrkia: 75M innbyggere => 1 av 47 har Facebookprofil
Sverige: 9M innbyggere => 1 av 10 har Facebookprofil
Norge: 4,7M innbyggere => 1 av 6 har Facebookprofil

Kilder: Techcrunch, Wikipedia

Ingen kommentarer: