fredag 14. desember 2007

Status på Nasjonal Transportplan 2010-2019


Status for NTP 2010-2019
Nasjonal Transportplan er enda på forslags statiumet fra fagavdelingene - og enda ikke overlevert Samferdselsdepartementet v/ Samferdselsminsiter Liv Signe Navarsete. Det var meningen at denne skulle overrekkes Statsråden den 17. desember i år.  Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen fremmer sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 i januar 2008 og ikke 17. desember i år, som tidligere opplyst. Årsaken er at transportetatene trenger mer tid til arbeidet med planforslaget. I tråd med retningslinjene fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet vil forslaget blir overlevert i løpet av januar 2008. Beslutningen om utsettelse er tatt i samråd med departementene.

Stortingsmelding om Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019 ved årsskifte 2008/2009
Så skal departementene sende Nasjonal Transportplan 2010-2019 ut på høring. Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019 ved årsskiftet 2008/2009. Planen er en videreføring av NTP 2006 – 2015 og har en tidshorisont på 10 år med hovedvekt på de fire første årene.

LES OGSÅ: Nasjonal Transportplans webside
LES OGSÅ: Status for arbeidet med NTP 2010-2019
LES OGSÅ: Referansegruppen (hvor jeg blant annet sitter)
LES OGSÅ: Prosjektprogram for arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019

Ønsker du å motta nyhetsbrev om arbeidet med Nasjonal transportplan på e-post? Du vil da få beskjed hver gang det legges ut en nyhet på nettstedet.
Dersom du ønsker å melde deg av eller på e-post-listen kan du sende e-post til

Nasjonal Transportplan ved sekreteriatet

Ingen kommentarer: