fredag 14. desember 2007

Europa passerer USA


Europa på vei forbi USA?


2007 kan bli året da europeere kjøper flere biler enn amerikanerne.

La det ikke herske noen som helst tvil - USAs bilmarked er fortsatt verdens største - uten sammenligning. I 2006 ble det solgt 15,6 millioner biler i USA, et tall ingen andre land er i nærheten av. Ja, det amerikanske bilmarkedet er faktisk så enormt at det tradisjonelt har vært større enn det samlede europeiske markedet.

Minimal differanse
Men det er altså dette som nå er i ferd med å endre seg. Ferske tall tyder nemlig på at europeerne i år for første gang vil kjøpe flere biler enn amerikanerne. I løpet av årets ti første måneder ble det nemlig "bare" solgt 13.584.000 biler i USA, en nedgang på 2,48 prosent sammenlignet med samme periode i 2006. Samtidig økte det europeiske bilsalget med 1,2 prosent til 13.573.000.

Det innebærer en differanse på beskjedne 11.000 biler i USAs "favør". Ifølge eksperter Automotive News har snakket med, er det stor sannsynlighet for at begge markedene ender opp på rundt 17 millioner bilsalg i 2007.

Dette er kanskje en av grunnen til at ingen amerikanske politikere ønsker å gå inn for noe klimakutt eller avtaler, jfr det som nå har skjedd på Bali.

Og mens man prater om klima og at man MÅ gjøre noe går livet sitt vanlige skjeve gang?

Ingen kommentarer: