fredag 14. desember 2007

Nok en ny shoppingrekord ryker i år!Veksten i detaljhandelen har vært langt større enn man forventet i år. Neste år vil veksten mest sannsynlig være mindre, ifølge HSH. Vi handler som aldri før, ifølge Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) som nylig la frem prognosene for neste års handel.

-2007 har en sterkere vekst enn ventet. De fleste trodde renta skulle «bite» mer. 2008 gir en fortsatt god realinntektsvekst og forbruksvekst, men noe svakere enn i år, sier direktør Lars E. Haatveit i HSH.

Dette er nok et paradoks i et samfunn som ikke tar seg råd til å sikre veiene mot drepte liv, lemlestelser og skadde liv.

Ingen kommentarer: