mandag 10. desember 2007

Mistet rehabiliteringspenger fra NAV fordi psykologen ble syk


I enkelte faser av livet kan man trenge et omsorgsapparat som er der for DEG

Da psykologen ble syk, mistet Tove Fredriksen (65) rehabiliteringspenger fra NAV.

Uverdig og sjokkerende, mener stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp).
– Behandlingen som Fredriksen har fått er uverdig og sjokkerende. Hun er sykmeldt og trenger hjelp til å bearbeide vonde barndomstraumer. I stedet for å få en hjelpende hånd, blir hun trykket ned i grøfta, sier stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp) som sitter i Arbeids – og sosialkomiteen.

Stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp)

Etter lang innsats i arbeidslivet, fikk Tove Fredriksen så store psykiske plager at hun ble 80 prosent sykmeldt. Hun begynte å gå ofte til psykolog mens hun mottok rehabiliteringspenger fra NAV. Men i februar møtte psykologen plutselig ikke opp på grunn av sykdom. Like brått sluttet NAV å betale ut penger, fordi det stilles krav til aktiv behandling for å få støtte.

- Dette viser litt av de utfordringene vi har i behandlingene av psykiske plager i samfunnet idag. Men at det ikke sitter bedre fagpersoner i NAV-systemet og blant de som er satt til å skulle forvalte lover og regler enn dette, er skremmende. Syke mennesker blir gjerne sykere i perioder pga at man ikke føler man får den hjelpen man har behov for i enkelte faser av livet. Jeg er helt enig med Robert Eriksson, DETTE ER UVERDIG, sier Geir Tangstad Holdal.

Les mer: Mistet støtte fordi psykologen ble syk

Ingen kommentarer: