torsdag 13. desember 2007

2004-Veidirektoratet: Midtrekkverk skal redusere trafikkdødsfall

Fra:
Ås Avis
"Oslo (ANB): Publisert 22.04.2004 - 07:41 Oppdatert 22.04.2004 - 09:39
Vegdirektoratet håper å kunne redusere antall frontkollisjoner på norske veier. Nå foreslår de å tredoble antall midtdelere på spesielt utsatte strekninger.
I utgangspunktet ville Vegdirektoratet ha 500 kilometer med midtrekkverk, men etter en vurdering har de prioritert 80 kilometer med vegstrekninger. Disse skal etter planen få midtrekkverk i løpet av de neste fire år. Prisen blir nesten 600 millioner kroner.
De foreslåtte strekningene er plukket ut fordi det er registrert mange møteulykker der, samt at utbedringskostnaden ikke blir for høy. Vegdirektoratet har nå bedt regionene om å vurdere forslagene.
I utgangspunktet er det få veier i Norge som er brede nok til å få midtdelere, og direktoratet vil vurdere alternative tiltak for disse strekningene."

Hva har skjedd siden da? Hvor mange km ble bygd? Og hvor mange liv har blitt ofret i perioden siden da?
Jeg er redd tallene vil skremme mange - antall km utbygd med midtdelere er jeg redd er skuffende lave, og antall drepte i frontkollisjoner tilsvarende høye. Jeg kommer tilbake til dette etter å ha gått litt nærmere inn i tallen - og alle tragediene bak.

Ingen kommentarer: