søndag 9. desember 2007

3 milliarder til regnskog hvert år fra neste år, vennlig hilsen Regjeringen og Stortinget


3 milliarder til regnskog i året, F.v: Åslaug Haga, Erik Solheim, statsminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Erna Solberg, leder av KrF, Dagfinn Høybråten og parlamentarisk leder i Venstre, Gunnar Kvassheim.

Regjeringen og de borgerlige er enige om å gi 3 milliarder til regnskogen hvert år fra neste år.
I forhandlingene om klimaforlik mellom regjeringen og opposisjonen på Stortinget, er det oppnådd enighet om å bruke tre milliarder kroner hvert år de neste årene på tiltak for å redusere avskogingen i tropiske regnskoger. Les mer på Aftenposten.no

Dette er veldig viktig å få på plass. Skal man redde klimaet i årene som kommer trenger det krafttak og visjonære politikere. Og som journalist Ole Mathismoen i Aftenposten sier det, -."...ting skjer uhyre raskt på klimafronten for tiden. Både vitenskapelig og politisk skjer det noe nytt hver eneste dag."

Til Regjeringen og Stortinget
- skal vi nå åpne opp øynene for alle drapene på våre veier? Som skjer hver uke - uten at dere løfter en finger? Ulykkesanalyser Statens vegvesen har gjort viser at 34 dødsulykker i 2006 kunne vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt.
Skulle behovet for midtdeler blitt fulgt opp hadde det kostet 4,5 til 5 milliarder kroner, skriver fagbladet til Statens vegvesen "Vegen og vi". Les mer her.

NÅ MÅ DERE VÅKNE FOR DET SOM SKJER I TRAFIKKEN. Det er dere som er valgt til å gjøre noe med dette - ingen handling - fortsatt 2 drepte hver uke i frontkollisjoner. Dette er DERES ANSVAR!

Valget er deres. Redde liv - eller bare sitte der å la mennesker dø i trafikken?

Ingen kommentarer: