søndag 9. desember 2007

Eirin Faldet (A): -Trafikksikkerheten skal bli bedre

Eirin Faldet (født 5. januar 1944 i Oslo) er en norsk politiker (Ap). Her sammen daglig leder i Norsk Pellets, Rune Brusletto
 
Hun ble innvalgt på Stortinget fra Hedmark i 1985.  2005–2009 medlem i Transport- og kommunikasjonskomitéen. Stortingsrepresentant Eirin Faldet (Ap) ble tildelt Vikinglaugprisen 2007. 63-åringen får prisen for sin fremragende innsats for Innlandet gjennom mange år. Les mer her.

Her følger hennes leserinnlegg i VOL-Magasinet

Trafikksikkerhet skal bli bedre
Transport og kommunikasjon er noen av motorene i det norske samfunn. Uten godt fungerende infrastruktur vil ikke hele landet kunne tas i bruk og fungere skikkelig og tilfredsstillende. Folk vil flytte fra distriktene, og folk i byområdene vil stå i bilkø eller irritere seg over tog som er overfylte eller ikke i rute. Næringslivet, som er helt avhengig av mest mulig effektive transportløsninger, vil få store konkurranseulemper.
Fortsatt er det mye ugjort når det gjelder trafikksikkerhet. Enkle tiltak kan redde mange liv og redusere antall skadde i trafikken. Et effektivt trafikksikkerhetstiltak er fysiske midtdelere. Det koster ikke så mye, men de gjør veiene betydelig sikrere. En fersk undersøkelse fra Sverige viser at dødsulykkene reduseres med 80 pst. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i de ti første månedene i år var 15 flere drepte i trafikken i forhold til 2006. Tallene for Nordland viser heldigvis en positiv utvikling. I perioden januar-oktober var det 9 drepte i trafikken i Nordland, mens det var 15 drepte i samme perioden i fjor.

Ungene våre er framtiden. Det minste de kan forvente, er en trygg og sikker skolevei. Vi har ingen å miste. De dystre ulykkestallene viser med all tydelighet at vi politikere må ta trafikksikkerhet på største alvor, noe vi også ønsker å gjøre.

Les resten her.

- Dette er så absolutt positive takter fra en Arbeiderpartipolitiker som har sittet på Stortinget i snart 20 år. Det er lov å tenke - la oss håpe flere fra regjeringspartiene følger opp i Eirin Faldets tankespor. Og så håper jeg virkelig at Eirin Faldet benytter seg av sin posisjon og tar en prat med sine egne kollegaer, for 9 km midtrekkverk for 2007 og 10 km midtrekkverk for 2008 på 2-3 feltsveier er skandaløst. Geir Tangstad Holdal

Les mer: Nullvisjon i teori og praksis.


LES OGSÅ: Ordføreren skrev brev til Eirin Faldet.
Ordfører Thor Lillehovde har skrevet brev til Eirin Faldet hvor han understreker hvor sterkt næringslivets behov for 4.felts E6 i Innlandet er. Både ordfører Thor Lillehovde og næringslivet i Hedmark og Oppland deler felles bekymring for dette området.

LES OGSÅ: – El-tog viktigere enn lyntog
Stortingsrepresentant Eirin Faldet mener det er viktigere å elektrifisere Rørosbanen (bytte ut dieseldrevne tog) enn å vente på høghastighetstog gjennom Østerdalen.

LES OGSÅ:  11 ferskinger - 4 veteraner
Eirin Faldet (A), Hedmark, gjør nemlig comeback for tredje gang i transportkomiteen etter sine mer enn 20 år på Tinget.

LES OGSÅ: Får kjøre med svensk billengde
– Nå har vi sikret Norsk Pellets dispensasjon, jubler stortingsrepresentant Eirin Faldet (Ap), som i over et år har prøvd å få gjennomslag for denne saken, etter at hun besøkte Eidskog-bedriften like før stortingsvalget

Ingen kommentarer: