mandag 10. desember 2007

Unicef mener at verden må gjøre langt mer for fattige barn


Ti millioner barn dør hvert år

Siden 1960 har dødeligheten blant barn under fem år redusert med 60 prosent. Likevel dør 9,7 millioner barn under fem år hvert år. Unicef mener at verdenssamfunnet må bidra mer og retter spesielt blikket mot sykdommer som hiv og lungebetennelse som er svært utbredt blant barn i fattige land, melder BBC.

FN satte seg som mål i 2000 å øke standarden på områder som utdanning, sysselsetting og helseomsorg, men Unicef frykter nå at det vil være umulig å nå millenniumsmålene innen 2015. FN-rapporten «Progress for Children» fra 2004 er den mest aktuelle og omfattende rapporten per dags dato, og rapporten inneholder dystre tall, men har også noen lyspunkter.

Les mer - rapporten kan lese på Unicef.no

Unicef Norges web side

Ingen kommentarer: