torsdag 13. desember 2007

Ansgar Gabrielsen fra God Morgen, Norge: - De svakeste sitter nederst ved bordet

- "Det foregår en del prosesser i samfunnet, som vi alle vet om - de sterkeste har sterke advokater som stiller opp for dem, og de svakeste sitter nederst ved bordet.
Dette gjenspeiler seg i samfunnet. De som er sterke - bruker millioner på advokater....."

Et klart tankekors fra en tidligere helseminister og pinsevenn. Hvis politikerne sitter med denne kunnskapen - men allikavel ikke evner å gjøre noe i forhold til disse "prosessene", må det vel bety at man har akseptert at slik er det - og at man lar seg styre av "DE STERKE"?

Jeg vet at SV og nåværende finansminister Kristin Halvorsen tidligere var veldig opptatt av at nettopp de små og "svake" organisasjoner og grupperinger i samfunnet skulle komme på banen, og kjørte faktisk opplæring/kursing i lobbing for nettopp disse gruppene.

Årets viktigste bok
HÅP OM MENNESKELIGHET. Mennesker med psykiske lidelser havner fortsatt helt nederst i samfunnets prestisjehierarki. Man kan bli syk av sånt. Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen var på frokost-tv og presenterte sin nye bok, som ifølge aftenposten er årets viktigste bok.
"Brev til en minister" er et produkt av de 1144 personlige brevene han som statsråd mottok fra mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer - eller begge deler - og fra deres pårørende.

Under lanseringen av boka i Gyldendal, sa Unn Hammervold, leder av Landsgruppa for Psykiatriske Sykepleiere, at boka skapte fortvilelse, oppgitthet, sinne og skam hos henne. – Vi er vant til kritikk i løssalgsavisene, og det er ikke blitt bedre praksis av det. Men denne boka kan kanskje gjøre noe, sa hun, og innrømmet at hun kjente igjen historiene. – Vi fagfolk må erkjenne at brukererfaringer er like viktig som medisinsk teoretisk kunnskap. Det må til en forskyvning av makt fra personellet og til brukere og pårørende, sa hun. –Men vi, brukere, pårørende, fagfolk – kan ikke gjøre jobben alene. Det er flere som bør lese denne boka: politikere, embetsverk, jurister og økonomer ute i kommunene, som bestemmer om du skal få stelt på de dårlige tennene dine.

LES OGSÅ: Aftenposten.no - Årets viktigste bok

Ingen kommentarer: