søndag 9. desember 2007

Frogner kirke - 100 år i Bygdøy allé


Frogner kirke ble innviet 6. desember 1907 og feirer 100 år

Idag, søndag, blir det festgudstjeneste med biskop, domprost, kirkens prester og organisten Bjørn Klemme ved orgelet. Det er 100 år siden biskop A. Chr. Bang innviet kirken, den første kirken som ble reist i Haakon den syvendes regjeringstid.

Frogner kirke ligger sentralt i Oslo, midt i den pulserende Bygdøy allé. Den er en av de få kirkene i Oslo som ikke er frittliggende, men bygd inn blant byens boligblokker. Kirken fyller snart hundre år; den ble reist etter en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Ivar Næss, og ble innviet i 1907. Arkitekt Ivar Næss var 29 år og tegnet den nye kirken i såkalt sen-normannisk stil. Mot gaten ble tårnet og kirkehusets fasade bygget i granitt, og ikke italiensk marmor. Kirkeskipetble bygget i pusset tegl. En park med et basseng omga den nye Gudshuset på toppen av Bygdøy allé. I 1935 fikk kirkerommet et endret utseende ved at taket ble forandret fra den opprinnelige sperrekonstruksjonen til hvelvet tak, slik det er i dag. Dessuten ble sidegalleriet ble trukket noe tilbake og et nytt orgelgalleri ble bygd. Opprinnelig hadde ikke kirken noe orgelgalleri bak. Etter krigen fikk kirken en rikere utsmykning enn den hadde fra begynnelsen. Den kunstneren som har satt sterkest preg på utsmykningen, er Per Vigeland, sønn av Emanuel Vigeland og nevø av Gustav Vigeland. I 1945 malte han en ornamentfrise med symboler og engler på orgelgalleriets brystning, og fra 1947 ble kirken beriket med en serie store glassmalerier. Vigeland døde i 1968, og det siste glassmaleriet ble fullført av søsteren Maria Vigeland. I 1962 fikk kirken ny belysning, samtidig som det opprinnelige brystpanelet ble tatt bort.

Orgelets historie
Orgelet i Frogner kirke har 53 registre (51 klingende stemmer). Det ble bygget av J.H. Jørgensen i 1935 med elektropneumatisk traktur og registratur. 33 av stemmene stammer fra et tidligere orgel i Vår Frelsers kirke i Oslo (nå Oslo domkirke), bygget av August Nilsen, fullført i 1889 etter Nilsens død i 1885. Rundt 1960 ble 8 nybygde stemmer satt inn, noen av dem til erstatning for stemmer fra 1889-orgelet, noen som tillegg.

Da Frogner kirke ble innviet i 1907, fantes ikke det nåværende orgelgalleriet. Orgelet var plassert på sidegalleriet nær kirkens kor (alterpartiet). Dette galleriet stakk noe lenger ut enn dagens sidegalleri. Å plassere orgler på den måten var en slags motesak på begynnelsen av 1900-tallet; løsningen ble også valgt i Fagerborg og Vålerengen kirker. Riktignok advarte en autoritet som domorganist Chr. Cappelen i 1904 mot å bygge Frogner kirke på den måten, men forgjeves. Han anbefalte å bygge galleri for orgel og kor over inngangen til kirken, altså der det er i dag.

Les mer om orgelets historie
Les mer om Frogner menighet og kirke

Ingen kommentarer: