fredag 14. desember 2007

Oslo sporveier skifter navn til RUTERDe gamle navnene Stor-Oslo Lokaltrafikk og AS Oslo Sporveier forsvinner, samtidig som det nå etableres et nytt felles selskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Det nye navnet ble fredag vedtatt av byråd Peter N. Myhre i Oslo og fylkesordfører Nils Aage Jegstad i Akershus. Selskapets primæroppgaver blir å planlegge, bestille og markedsføre transporttjenester og sørge for effektiv samordning av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Sammenslåingen bakgrunn er forbedringer i planleggingen av kollektivtilbudet, og skal først og fremst komme kundene til gode.

«Ruter» er navnet på det nye kollektivselskapet som ser dagens lys allerede 1. januar 2008.

Ingen kommentarer: