onsdag 12. desember 2007

Flytrafikken i Norge når nye høyder og prognosene for veitrafikk sprenges

Avinor har utarbeidet 40-årsplaner for utvidelser av de store flyplassene i Norge og tar høyde for stor trafikkvekst i årene framover.
- Vi har laget store planer for hver enkelt lufthavn, som tar høyde for utviklingen i et 40-årsperspektiv slik at vi vet hva vi skal gjøre når veksten inntreffer, sier divisjonsdirektør Anders Kirsebom i Avinor til Aftenposten. Han opplyser at planene innebærer store investeringer.

- Jeg kan si at vi særlig satser på Bergen, Trondheim og Stavanger og at det skal investeres for noen hundre millioner kroner på hver av dem, sier Kirsebom. Ifølge Kirsebom har veksten i flytrafikken på landsbasis de siste årene vært på mellom 7 og 10 prosent årlig.

Oslo Lufthavn er i en særstilling med investeringer for flere milliarder kroner. En ny terminal skal ifølge Romerikes Blad stå klar i 2012, med kapasitet for 25 millioner passasjerer. Ifølge prognoser kan Gardermoen i 2040 ha 40 millioner flypassasjerer årlig, mer enn dobbelt så mange som nå.

Hva skjer med investeringene på våre veier for å møte den kraftige økningen?
Dette lesses opp i statsbudsjettet år til annet - og prognonsene som har vært brukt, har liget mye lavere enn den faktiske utvikligen. Men dette klarer våre politikere ikke å justere inn år til annet. Dette ser vi et klart eksempel på fra RV. 3 igjennom Østerdalen. Nå blir fartsgrensen satt ned fra 90 til 80 km/t pga kraftig økning i trafikken over flere år, uten at man har greid å justere opp veistandaden tilsvarende.
Les mer: Mange ulykker på Rv 3 gjør at fartsgrensen må settes ned

Ligger det noe i forskjellene på hvordan man organiserer fly og veisektorene?
Det kan jo tyde på at Avinor klarer å følge opp og justerer behovene etter etterspørsel. Samtidig som det ikke bør være tvil om at sikkerheten i luften har en helt annen kvalitet og innhold enne på våre veier. Dette er ikke bare underlig, men helt klart et ansvarsfraskrivelse fra våre myndigheter. Mange plasser blir ansvaret for sikkerheten helt og holden lastet over på hver enkelt sjåfør, der veimiljøet ikke tar høyde for de menneskelige feilene som vi vet kommer tid til annen.

Se hva Biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen sier ang forskjellene i luft og på veisektoren i sitt tankeeksperiment ang sikkerheten:Ingen kommentarer: