fredag 14. desember 2007

Alvorlige spiseforstyrrelser rammer stadig flere yngre


Fagfolk og pårørende er dypt bekymret over trenden. I Oslo er barn helt ned i 10-årsalderen blitt behandlet for anoreksi.

De siste årene er utviklingen blitt stadig mer tydelig og skremmende. - Anoreksi- og bulimipasienters alder er synkende. I flere tilfeller har 10 og 11-åringer utviklet anoreksi, sier Astrid Johnsen, psykolog ved Nic Waals institutt. Spiseforstyrrelsesteamet på Ullevål sykehus har samme erfaring. - Vi merker at alderen til folk som utvikler alvorlige spiseforstyrrelser går nedover. En 10-åring er den yngste vi har hatt innlagt, sier lege Bjørn Christian Østberg.

Interessegruppen for kvinner med spisevegring (IKS) opplevde en økning i antall henvendelser på 10 prosent fra 1998 til 1999. Totalt fikk de nærmere 1000 henvendelser fra Oslo i fjor. Både folk som selv sliter med spiseforstyrrelser, pårørende, skolepersonell og andre i nærmiljøet kontakter IKS.

Forskere anslår at rundt 3 prosent av befolkningen lider av anoreksi eller bulimi. Det betyr at anslagsvis 15 000 mennesker i Oslo har spiseforstyrrelser. I tillegg kommer en rekke personer som "klusser med maten" og vipper på grensen til å være syke.

Snakk med noen.
Snakk med noen! Det kan være en av foreldrene dine, helsesøster ved skolen eller legen. Det finnes også nettsteder du kan sende mail til eller hjelpetelefoner der du kan få tips eller råd om hvordan du kan gå videre.

Oversikt over helsestasjoner for ungdom
Klara Klok (hjelpetjeneste på nettet)
Informasjons- og krisetelefon: 22 42 22 22
Telefonen i Oslo er betjent mandag-torsdag kl. 0930-1530 og torsdag kl. 1800-2100. Telefonen betjenes bare av kvinner som har personlig erfaring med spiseforstyrrelser. Alle kan ringe inn.

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS)www.iks.no har informasjon om ulike typer spiseforstyrrelser, skadevirkninger med mer.Noen FAKTA - Spiseforstyrrelser
Anoreksi
"Anorexia nervosa", spisevegring, betegner en psykisk forstyrrelse som oftest sees hos unge kvinner. Den fremtrer som appetittløshet, tvangsmessig sultekur og/eller slankemani.
Bulimi
"Bulimia" er en abnormt sterk, ofte tilbakevendende sultfølelse. Kan skyldes skade i hypothalamus eller forstyrrelse i insulinproduksjonen. Sykdommen er oftest psykisk betinget.
Tvangsspising
Abnormt matinntak, der man spiser selv om man ikke er sulten. I motsetning til bulemikeren, kaster ikke tvangsspiseren opp maten han/hun inntar.

Kilde: Kunnskapsforlaget/Ullevål sykehus.

LES OGSÅ: ung.no - Spiseforstyrrelser og følelser
LES OGSÅ: Mental Helse Norge

Ingen kommentarer: